Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 77 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 października 2019 roku

Drukuj
 
poniedziałek, 14, październik 2019 19:00
Rozmiar czcionki:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Treść zarządzenia
Ogłoszenie
Projekt uchwały

wróć na początek strony