Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 12 sierpnia 2015r w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krotoszyce „w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 25.08.2015r do 25.09.2015r.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 53/2015, załączniki (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 50/2015, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015 - Projekt programu (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2014 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 08 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 74/2014, ogłoszenie, DRUK  (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2014 - Projekt programu (format PDF)

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2013 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 20 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.

Treść ZARZĄDZENIA Nr 54/2013 (format PDF)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (format PDF)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  - Wyniki otwartego konkursu (format PDF)
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia