Organizacje pozarządowe

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

Drukuj
 

W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych.

Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze z nich. - pobierz Zmiany prawne NGO (format PDF)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Drukuj
 
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi poprzez rozwój infrastruktury wsi.

Treść ogłoszenia
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 8 października 2018r.

Drukuj
 

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 8 października 2018r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Treść zarządzenia Nr 73/2018 (format PDF)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018, Ogłoszenie (format DOC)
Projekt Uchwały (format PDF)

Oferta realizacji zadania publicznego

Drukuj
 

Rodzaj zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie kultury regionu oraz promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej
Tytuł zadania publicznego: Rozwójturystyki i aktywności w Szymanowicach

Szczegóły - Oferta realizacji zadania publicznego (format PDF)
Formularz uwag do oferty (format PDF)
Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia